Vanaf 1 januari 2019 is de site van de OVG onderdeel van www.garyp.nl

 • naar www.garyp.nl

OVG folder

Het plaatsen van een mededeling is ALLEEN gratis voor de inwoners van Garyp.
Adverteerders buiten Garyp betalen per keer een bedrag van € 10,00. Zij krijgen een factuur toegestuurd door de OVG.

 

Voor degenen die een bericht willen plaatsen op de OVG folder

U dient zich eerst in te loggen via het "Inloggen voor OVG folder" rechts op deze pagina om toegang te krijgen tot dit afgeschermd gedeelte van de site. Vervolgens kunt u via een formulier uw bericht plaatsen.
Niet iedereen mag een bericht plaatsen. U dient daarom over een gebruikersnaam en wachtwoord te beschikken.
Daarnaast moet u aan de voorwaarden zoals hieronder omschreven voldoen.
Berichten worden anders geweigerd.

Hoe komt u aan een gebruikersnaam en wachtwoord?
In de rechterkolom ziet u onder Inloggen ook Registreer staan. Klik daarop en vul de nodige gegevens in.
Als dat correct gedaan is krijgt u een bevestigingsmail met een link waarop geklikt moet worden om uw registratie te bevestigen.
De OVG krijgt zelf ook eerst een mail waarmee goedkeuring verleend moet worden aan uw aanvraag. Pas als dat gedaan is krijgt u een tweede mail waarin uw registratie geaccepteerd is.

Belangrijk

 1. Kies bij registratie wel een (gebruikers)naam waaruit duidelijk wordt voor of namens welke instelling u de aanvraag doet. Anders kan de OVG de aanvraag niet goed beoordelen.
 2. Bij het kiezen van een wachtwoord: het wachtwoord moet minimaal 10 tekens lang zijn en tenminste 1 getal, 1 symbool (bijvoorbeeld #$^&) en 1 hoofdletter bevatten.

Voorwaarden en eisen

Wie mag een bericht plaatsen? Alleen degenen die aan één van de volgende eisen voldoen:

 • u bent lid van de OVG
 • u plaatst een bericht namens een niet-commerciële instelling zoals een (sport)vereniging, stichting of een goed doel.


Let ook op de overige eisen die we aan het bericht stellen.

 • mededelingen betreffende een verkoop of handel worden niet geplaatst
 • de omschrijving mag niet meer dan 350 tekens bevatten
 • indien er teveel mededelingen in 1 week zijn worden diegene geplaatst die als eerste zijn binnengekomen
 • de melding betreft 1 week en zal bij herhaling opnieuw moeten worden doorgegeven
 • de melding moet uiterlijk de zaterdagavond (vóór 18.00 uur) voor de week van plaatsing binnen zijn
 • indien de melding te laat wordt doorgegeven, zal deze mededeling pas de eerstvolgende week geplaatst worden
 • mededelingen die niet voldoen aan de voorwaarden of anderszins niet de opzet van het verenigingsnieuws omvatten kunnen worden geweigerd door het bestuur zonder enig overleg. Schade die hieruit voortvloeit door u of derden zullen niet op de OVG verhaalbaar zijn
 • type- en spellingsfouten worden niet nagekeken, uw mededeling wordt geplaatst zoals ingeleverd
Copyright ©2020 IT-wurk - Garyp | Alle rechten voorbehouden | Website door IT-wurk